Какво е Айкидо

Айкидоaikido е японско бойно изкуство създадено и развито в началото на XX век от Морихей Уешиба (1883 – 1969).

Преди създаването на това уникално по своята форма, същност и философия бойно изкуство майстор Уешиба е овладял до съвършенство редица други бойни изкуства като Джу-Джуцу, Кен Джуцу (бой с меч) и Со-джуцу (бой с копие).

Освен чисто бойната си подготовка майстор Уешиба е преминал и през дълбоко философско и религиозно обучение в Дзен в будистката школа Шингон.

Съществено отражение върху философията на Айкидо оказва влияние срещата на майстор Уешиба с религиозния водач Уанисабуро Дегучи от школата Омото-кьо.

Айкидо е едно от най-сложните и изтънчени бойни изкуства. То е ефективно учение за развитие, интеграция и хармонизация на всички човешки сили.

Айкидо е средство за помирение, за даване на закрила, за себеусъвършенстване, а не средство за придобиване на физическо и техническо надмощие над други човешки същества. Това е начин на живот и на себеразвитие, а не начин за постигане на житейските цели с атака и агресия. Айкидо се прилага като самоотбрана само в извънредни екстремни ситуации, при които е застрашен животът.

В превод Айкидо означава метод или път (ДО) за координация и хармония (АЙ) на умствената енергия (КИ). Следователно смисълът на думата Айкидо е: Път, по който се постига хармония между физическата и духовната енергия.

Айкидо не е спорт, в него няма състезания, а само семинари и публични демонстрации. Може да се практикува без ограничения във възрастта и пола. Поради това Айкидо е уникална система за развитие на личността.