За клуба

Айкидо клуб „Оренда“ – гр. Перник е създаден през месец януари 2016 г. Създател на клуба и инструктор в него е семпай Владислав Огнянов – един от старшите ученици на първият айкидо клуб в Перник- „Кракра“.

Семпай Огнянов започва да се занимава с Айкидо през далечната 1999 г. и е имал удоволствието да тренира с айкидоки като сенсей Владимир Кънчовски, семпай Йоан Савов, шихан Фумио Тойода, Сато сенсей, Таджири сенсей и други.

В Айкидо клуб „Оренда“ се преподава Айкидо по методиката на Айкидо Кобаяши Доджо- Япония.

Какво е Оренда?

Оренда е знание, път, закон. Оренда е част от всичко, но не и всичко. Оренда е цяло.
Оренда е мост, от старото към новото, нов поглед.
Оренда е сила от правила и принципи на движението. Простото в нея е сложно и сложното в нея е просто.
Оренда е душата на всеки човек. Оренда е постигането на връзката с душата. Единение на дух, душа и тяло. Цялостност.

източник- Orenda.bg

Айкидо клуб „Оренда“ е член на Айкидо Кобаяши Доджо – България – официален представител на Aikido Kobayashi Dojo. Централната зала (доджо) на „Айкидо Кобаяши Доджо – България“ е Айкидо Клуб Славия (Кейдокан Доджо) създаден през 1995 г. от сенсей Николай Петков V дан Айкикай, един от най-добрите и успешни инструктори в България.

Мисията на клубът е да популяризира японското бойно изкуство Айкидо, създадено от Морихей Уешиба, да развива и прилага идеите за нравственост, хармония на духа и тялото на човека, съобразно правилата и законите на природата.

Цели на клуба

Утвърждаване на Айкидо клуб „Оренда“ като център за разпространение на знанията, опита, методиката и философията на Aikido Kobayashi Dojo в гр. Перник и в България.

Пълно усвояване и усъвършенстване на физическите, умствени и духовни ценности на личността по системата и методиката на Сошихан Язуо Кобаяши – VIII Дан и Шихан Хироаки Кобаяши – VII Дан .

Разпространение на Айкидо сред широк кръг от хора. Айкидо може да се практикува в свободното време от всеки без ограничения на пол, възраст и лични физически способности.

Работа с деца и юноши

Това е една от основните дейности на клуба. Децата се учат най-вече как да използват телата си и уверено да взаимодействат и общуват помежду си. По увлекателен начин и чрез много игри те учат Айкидо техниките, което им помага да развият своята концентрация, координация и ориентация.

Основна цел при работата с юношите е да се справят физически, умствено и емоционално със стресовете и предизвикателствата на тинейджърския живот. Посредством принципите, техниките и философията на Айкидо те придобиват и подобряват своята увереност и развият физическите и умствените си способности.

Участие в Айкидо семинари

Един от основните инструменти в Айкидо са семинарите. Теоретико-практическите семинари имат за цел да запознаят трениращите с уменията и опита на големи майстори. Взимайки участие в тренировките по Айкидо и теоретичните лекции изнасяни от тях трениращите придобиват по-голям опит, по-задълбочени познания и по-добро разбиране на принципите, техниките и философията на Айкидо, които да прилагат в личният и професионален живот.

Тренировки

Провеждане на учебно-тренировъчната дейност се осъществява по методиката на преподаване, изпитване и оценяване на Aikido Kobayashi Dojo – Япония. Оригиналната методика е разработена и внедрена от Язуо Кобаяши – Шихан VIII Дан и се доразвива от неговия син Хироаки Кобаяши – Шихан VII Дан .